……………….

Vrei să ajungi la Comuna Criscior ?

Acesta este siteul oficial  Primaria

Criscior:

Tel: +40 254 616 367012-345-6789

Fax: +40 254 616 367012-345-67787

Email: prim.criscior@yahoo.comnulla@vestibulumlorem.web

www.comuna-criscior.ro

COMUNA CRIȘCIOR Bine ați venit !
Acasa Prezentare Primarie Consiliul Local Informatii de interes public Petitia Cetateanului Contacte utile

5. Obținerea venitului minim garantat


Actele necesare sunt:

a). cerere și declarație tip (model pe site) privind componența familiei și a veniturilor realizate de către aceasta, întocmită și semnată de către reprezentantul familiei;

b). actele de identitate – în copie – ale membrilor familiei (certificat de naștere, carte de identitate, buletin de identitate, etc.);

c). actele care dovedesc starea civilă – în copie (certificat de căsătorie, sentință de divorț, certificat de deces);

d). alte acte, după caz (sentință judecătorească de încredințare minor, hotărâre de plasament, încredințare în vederea adopției, ș.a.);

e). adeverință privind veniturile realizate supuse impozitului, eliberate de administrația financiară a localității de domiciliu, pentru toți membrii familiei cu vârsta mai mare de 16 ani;

f). adeverință de la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 16 ani, cu excepția elevilor/studenților, persoanelor inapte de muncă, mamele care au în îngrijire copii cu vârsta sub 7 ani;

g). adeverință privind venitul agricol pentru toți membrii majori din familie;

h). adeverință eliberată de instituțiile de învățământ pentru copiii familiei, ce frecventează cursurile școlare;

i). acte doveditoare ale veniturilor pentru toți membrii familiei (adeverință de salarizare, cupon de alocație de întreținere, cupon șomaj, extras de cont, mandat poștal, etc.);

j). adeverință privind proprietatea bunurilor mobile și imobile (biroul impozite și taxe locale din cadrul primăriei localității de domiciliu) pentru toți membrii majori din familie, precum și o copie a actului de proprietate sau închiriere a locuinței;

k). acte privind starea de sănătate a persoanelor din familie care sunt inapte de muncă, și anume:

  decizia medicală de la comisia de stabilire a pensiei de invaliditate (aflată în termen de valabilitate);

  certificat (valabil) de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap;

  adeverință de la medicul de familie (valabilă 7 zile)/medicul specialist (30 zile);

l). alte acte doveditoare, după caz;
Persoana, din cadrul Primăriei Comunei Crișcior, care are competența să vă ajute în rezolvarea problemei expuse mai sus este d-na Ievuța Bota Gabriela.

Telefon 0254616367

Fax 0254616366

e-mail prim.criscior@yahoo.comCompartimentul Asistență Socială