……………….

Vrei să ajungi la Comuna Criscior ?

Acesta este siteul oficial  Primaria

Criscior:

Tel: +40 254 616 367012-345-6789

Fax: +40 254 616 367012-345-67787

Email: prim.criscior@yahoo.comnulla@vestibulumlorem.web

www.comuna-criscior.ro

COMUNA CRIȘCIOR Bine ați venit !
Acasa Prezentare Primarie Consiliul Local Informatii de interes public Petitia Cetateanului Contacte utile


4. Obținerea alocației pentru susținerea familiei.


Actele necesare sunt:

- declarație și cerere tip (model pe site) privind componența familiei și veniturile realizate, scrisă și semnată de reprezentantul familiei

- actele de identitate (în copie) ale membrilor familiei (certificat de naștere, carte de identitate, buletin)

- actele care dovedesc starea civilă, în copie (certificat de căsătorie, sentință de divorț, certificat de deces, sentință judecătorească de încredințare minor, hotărâre de plasament, încredințare în vederea adopției, etc.)

- acte doveditoare ale veniturilor familiei:

 a) adeverință de salarizare (inclusiv numărul și valoarea tichetelor de masă, tichetelor cadou, etc.);

 b) cupon de pensie;

 c) cupon de șomaj;

 d) cupon alocație de întreținere;

 e) adeverință privind veniturile realizate, supuse impozitului pe venit (eliberată de administrația financiară a localității de domiciliu) pentru toți membrii familiei cu vârsta de peste 16 ani;

 f) adeverință eliberată de biroul agricol din cadrul primăriei localității de domiciliu/reședință pentru toți membrii majori din familie;

 g) adeverință privind proprietatea bunurilor mobile și imobile pentru toți membrii majori din familie, eliberată de biroul impozite și taxe locale din cadrul primăriei localității de domiciliu/reședință, precum și o copie a actului de proprietate sau închiriere privind locuința și/sau acte de proprietate asupra unui autoturism;

 h) adeverință de școlarizare pentru copiii din familie care frecventează cursurile școlare, în care să se precizeze că copilul este înscris la școală, numărul de absențe nemotivate, dacă elevul are sau nu, în cursul unui semestru, nota scăzută la purtare;

 i) minorii care nu frecventează cursurile școlare, din motive medicale, trebuie să prezinte certificatul de încadrare în grad de handicap și o dovadă eliberată de serviciul de evaluare complexă sau de secretariatul comisiei pentru protecția copilului, din care să rezulte că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învățământ, prevăzută de lege;

 j) alte acte doveditoare, după caz.

! Solicitanții nu trebuie să depășească venitul de 530 lei/membru de familiePersoana, din cadrul Primăriei Comunei Crișcior, care are competența să vă ajute în rezolvarea problemei expuse mai sus este d-na Ievuța Bota Gabriela

Telefon 0254616367

Fax 0254616366

e-mail prim.criscior@yahoo.com

Compartimentul Asistență Socială