……………….

Vrei să ajungi la Comuna Criscior ?

Acesta este siteul oficial  Primaria

Criscior:

Tel: +40 254 616 367012-345-6789

Fax: +40 254 616 367012-345-67787

Email: prim.criscior@yahoo.comnulla@vestibulumlorem.web

www.comuna-criscior.ro

COMUNA CRIȘCIOR Bine ați venit !
Acasa Prezentare Primarie Consiliul Local Informatii de interes public Petitia Cetateanului Contacte utile

1. Obținerea stimulentului de inserție .

a).Obținerea stimulentului de inserție pentru persoanele care solicită direct stimulentul,  si au contracte civile.

Acte necesare:

 - cerere – declarație pe propria răspundere a titularului și a celuilalt părinte (descarcă aici / primărie);

- decizie de impunere anuală, decizie de plăți anticipate sau, în cazul în care nu se pot prezenta aceste documente, adeverințe de venit eliberate de Administrația Finanțelor Publice, adeverințe de venit eliberate de firmele cu care s-au încheiat contracte civile,

- copii după contractele civile conforme cu originalul,

- declarația tip a titularului (descarcă aici / primărie),

- declarația tip a soției , în cazul în care este casnică, elevă, studentă și solicită soțul stimulentul (descarcă aici / primărie);

- adeverință de la Casa Județeană de Sănătate:

  - pentru persoanele plătite de casa de sănătate - cu zilele și suma de bani plătită cu titlul de concediu de maternitate,

  - pentru persoanele care nu au beneficiat de plata concediilor medicale – cu mențiunea că nu s-a încheiat contract pentru plata acestora,

- cărțile de identitate ale ambilor soți,

- certificatul de naștere a copilului pentru care se solicită dreptul,

- certificatul de căsătorie al părinților, iar în cazul în care aceștia nu sunt căsătoriți, anchetă socială,

- alte documente, dacă este cazul:  - decizii de plasament,

     - încredințarea în vederea adopției,

     - adopție,

     - sentință de divorț,

     - notă suplimentară de informații.

- dosar plic.


b). Obținerea stimulentului de inserție pentru persoanele care solicită direct stimulentul, si au contracte de muncă.

Acte necesare:

-  cerere – declarație pe propria răspundere a titularului și a celuilalt părinte (descarcă aici / primărie);

- adeverință eliberată de angajator (anexa2), pentru persoana care este angajata cu contract de muncă (descarcă aici / primărie);

- declarația tip a titularului (descarcă aici / primărie);

- declarația tip a soției  în cazul în care este casnică, elevă, studentă și solicită soțul stimulentul (descarcă aici / primărie);

- adeverință de la locul de muncă al soției (dacă are un contract de muncă) iar stimulentul este solicitat de soț,

- cărțile de identitate ale ambilor soți,

- certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită stimulentul,

- certificatul de căsătorie al părinților, iar în cazul în care aceștia nu sunt căsătoriți, anchetă socială,

- alte documente (dacă este cazul): decizii de plasament, încredințare în vederea adopției, adopție, sentință de divorț, notă suplimentară de informații, etc.

- dosar plic.


c). Obținerea stimulentului de inserție pentru persoanele care solicită stimulentul după ce au beneficiat de indemnizație creștere copil și care au contracte civile.

Acte necesare:

- cerere – declarație pe propria răspundere a titularului și a celuilalt părinte (descarcă aici / primărie);

- document din care să rezulte data reluării activității independente sau agricole (formularul 070 sau alt documente eliberat de o autoritate competentă – Administrația Financiară sau Registrul Comerțului),

- declarația tip a titularului  (descarcă aici / primărie);

- cărțile de identitate ale ambilor soți,

- certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită stimulentul,

- certificatul de căsătorie al părinților, iar în cazul în care aceștia nu sunt căsătoriți, anchetă socială,

- alte documente (dacă este cazul): decizii de plasament, încredințare în vederea adopției, adopție, sentință de divorț, notă suplimentară de informații, etc.

- dosar plic.


d).  Obținerea stimulentului de inserție pentru persoanele care solicită stimulentul după ce au beneficiat de indemnizație creștere copil și care au contracte de muncă.

Acte necesare:

- cerere – declarație pe propria răspundere a titularului și a celuilalt părinte (descarcă aici / primărie),

- decizie de reluare a activității, eliberată de angajator, sau adeverință eliberată de angajator din care să rezulte data la care și-a reluat activitatea (copie după actul de reluare a activității, conformă cu originalul). Dacă revine la același angajator de la care și-a suspendat contractul de muncă pentru a in indemnizație de creștere copil, atunci trebuie să depună:

  decizie reluare activitate de la vechiul loc de muncă,

  decizie de încetare activitate de la vechiul loc de muncă,

  adeverință din care să rezulte data cu care s-a angajat.

- declarația tip a titularului  (descarcă aici / primărie);

- cărțile de identitate ale ambilor soți,

- certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită stimulentul,

- certificatul de căsătorie al părinților, iar în cazul în care aceștia nu sunt căsătoriți, anchetă socială,

- alte documente (dacă este cazul): decizii de plasament, încredințare în vederea adopției, adopție, sentință de divorț, notă suplimentară de informații, etc.

- dosar plic.


Atenție!

- Adeverința trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, număr de telefon al angajatorului, să fie completată corect și cu același pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar și cu semnătura acestuia și să poarte ștampila societății. Adeverința nu trebuie să prezinte ștersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond. Adeverința să fie completată exact, cu datele solicitate.

- Data adeverinței eliberate de angajator să fie anterioară datei depunerii dosarului la primărie.

- Documentele din dosar (actele de stare civilă sau alte documente care sunt în copie) trebuie să fie conforme cu originalul, scris citeț „conform cu originalul”, numele și prenumele celui care certifică pentru conformitate cu originalul, semnătura lui și ștampila primăriei.

- Cererea declarație pe propria răspundere a titularului și a celuilalt părinte trebuie completată corect, complet și fără a avea modificări și ștersături.

- Data înregistrării cererii declarație pe propria răspundere să corespundă cu data cererii persoanei care solicită dreptul.

- Ancheta socială prevăzută în Hotărârea 1291/2012, „în situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară”, și este necesară în toate dosarele de stimulent de inserție în care părinții copilului nu sunt căsătoriți.

- Atenție! Persoanele care cer dreptul pentru copii născuți unul după altul trebuie să fie atente că: dacă doresc să primească indemnizația pentru primul copil, până la 2 ani (în cazul în care și celălalt părinte îndeplinește condițiile de acordare) părintele care NU se află în indemnizație creștere copil trebuie să depună la AJPIS o cerere (descarcă aici / primărie) din care să rezulte că nu dorește să beneficieze de luna celuilalt părinte, înainte de a împlini primul copil 2 ani. Părintele care primește indemnizația de creștere copil trebuie să depună în dosar o cerere de mână în care să solicite să i se acorde indemnizația de creștere copil la primul născut până la vârsta de 2 ani și să i se reducă indemnizația sau stimulentul la al doilea născut cu două luni (vezi model declarație – cerere 2 luni). În cazul în care una din aceste condiții nu este îndeplinită indemnizația la primul copil este redusă cu o lună (la fel și suplimentul), iar la al doilea copil tot cu o lună.
Persoana, din cadrul Primăriei Comunei Crișcior, care are competența să vă ajute în rezolvarea problemei expuse mai sus este             d-na Ancuța Alexandra.

Telefon 0254616367

Fax 0254616366

e-mail prim.criscior@yahoo.com

     


     


Compartimentul Asistență Socială