……………….

Vrei să ajungi la Comuna Criscior ?

Acesta este siteul oficial  Primaria

Criscior:

Tel: +40 254 616 367012-345-6789

Fax: +40 254 616 367012-345-67787

Email: prim.criscior@yahoo.comnulla@vestibulumlorem.web

www.comuna-criscior.ro

COMUNA CRIȘCIOR Bine ați venit !
Acasa Prezentare Primarie Consiliul Local Informatii de interes public Petitia Cetateanului Contacte utile
8. Obținerea stimulentului educațional acordat sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță


 Actele necesare sunt:

  cerere și declarație tip (descarcă aici),

  acte de identitate părinți (în copie) din care să rezulte că atât mama cât și tata au domiciliul/reședința pe teritoriul comunei Crișcior,

  certificat naștere copil (copilul pentru care se solicită dreptul, în copie),

  copie după livretul de familie (eliberat de serviciul de stare civilă din cadrul primăriei de domiciliu),

  adeverință de venit de la Administrația Financiară pentru ambii părinți,

  adeverințe de venit de la locul de muncă (venit net + numărul și valoarea bonurilor de masă din ultima lună de plată), act doveditor de primire a pensiei de întreținere, cupon de pensie, cupon de șomaj, adeverință care atestă calitatea de beneficiar de VMG (venit minim garantat) sau ASF (alocație pentru susținerea familiei), după caz,

  adeverință de înscriere la grădiniță,

  alte acte doveditoare, după caz (ex.: sentință de divorț, sentință încredințare minor, dovadă plasament familial etc.).


Dosarul se depune la Primăria Comunei Crișcior – biroul de Asistență Socială pentru solicitanții cu domiciliul în comuna Crișcior. Sunt eligibili copiii care au fost înscriși la grădiniță cu condiția ca aceștia să frecventeze regulat (zilnic) cursurile grădiniței (se admit absențe motivate, dar nu mai mult de 50% din zilele de grădiniță din luna respectivă).

Venitul net pe membru de familie trebuie să nu depășească 284 lei/lună.


Persoana, din cadrul Primăriei Comunei Crișcior, care are competența să vă ajute în rezolvarea problemei expuse mai sus este d-na Ievuța Bota Gabriela.

Telefon 0254616367

Fax 0254616366

e-mail prim.criscior@yahoo.com


Compartimentul Asistență Socială