……………….

Vrei să ajungi la Comuna Criscior ?

Acesta este siteul oficial  Primaria

Criscior:

Tel: +40 254 616 367012-345-6789

Fax: +40 254 616 367012-345-67787

Email: prim.criscior@yahoo.comnulla@vestibulumlorem.web

www.comuna-criscior.ro

COMUNA CRIȘCIOR Bine ați venit !
Acasa Prezentare Primarie Consiliul Local Informatii de interes public Petitia Cetateanului Contacte utile


2. Inregistrarea casatoriei  intra in competenta primariei comunei in situatia in care unul dintre viitorii soti domiciliaza sau are resedinta in Criscior. Inregistrarea se face in baza declaratiei de casatorie date in scris, in fata delegatului de stare civila. In declaratia de casatorie trebuie sa se precizeze:

- dorinta viitorilor soti de a se casatori;

- faptul ca cei ce vor sa se casatoreasca au luat cunostinta, reciproc, de starea sanatatii lor;

- faptul ca cei ce vor sa se casatoreasca au luat cunostinta de conditiile prevazute in Codul familiei, art.4 – 10 si 27;

- numele de familie pe care il vor purta viitorii soti in timpul casatoriei.


Actele necesare inregistrarii casatoriei sunt:

a). acte de identitate (carte de identitate, buletin sau pasaport) in original si copie, valabile atat la data depuneri actelor cat si la data oficierii casatoriei (cel putin unul dintre solicitanti trebuie sa aiba domiciliul sau resedinta  in comuna Criscior);

b). certificatele de nastere, in original si in copie (pe ambele fete, nelegalizata);

c). certificatele medicale prenuptiale – valabile 14  zile de la data emiteri – care trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana in cauza se poate casatori.


Pentru cei care nu sunt la prima casatorie, pe langa actele mentionate mai sus, in functie de situatie, in cazul in care casatoria anterioara a fost desfacuta prin divort sau prin decesul unuia dintre soti, solicitantii mai au nevoie de urmatoarele acte:

a). in caz de divort – sentinta de divort , ramasa definitiva (in cazul unei casatori incheiate in Romania), in cazul in care divortul este pronuntat de catre o instanta de judecata din alta tara, sentinta/hotararea de divort trebuie recunoscuta pe teritoriul Romaniei;

b). in caz de deces – certificatul de deces al celui decedat, in original si copie (legalizata);

c). in cazul in care din casatoria anterioara au rezultat copii si acestia sunt in ingrijirea sotului/sotiei care se recasatoreste, se vor prezenta certificatele de nastere  in original si in copie (nelegalizata).


Actele necesare inregistrarii casatoriei cetatenilor straini sunt:

- pasaport,

- certificat de nastere (in original), apostilat, copie legalizata si traducere autentificata in Romania,

- certificat de cutuma,

- certificat medical prenuptial (analize medicale facute in Romania),

- sentinta de divort, definitiva, apostilata (in original) si traducerea acesteia autentificata in Romania, (in cazul in care din sentinta de divort nu rezulta ce nume vor purta sotii este necesara o declaratie pe propria raspundere din partea sotilor, din care sa rezulte numele pe care acestia doresc sa-l poarte in urma divortului, tradusa in Romania)

- copie de pe un act valabil privind domiciliul cetateanului strain,

- translator autorizat in cazul in care cetateanul strain nu cunoaste limba romana.


Este obligatorie prezenta fizica a ambilor viitori soti la depunerea actelor, casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai tarziu de expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenuptiale. Ora si data se stabilesc de catre ofiterul de stare civila de comun acord cu dorintele viitorilor soti.


Compartimentul Stare Civilă