……………….

Vrei să ajungi la Comuna Criscior ?

Acesta este siteul oficial  Primaria

Criscior:

Tel: +40 254 616 367012-345-6789

Fax: +40 254 616 367012-345-67787

Email: prim.criscior@yahoo.comnulla@vestibulumlorem.web

www.comuna-criscior.ro

COMUNA CRIȘCIOR Bine ați venit !
Acasa Prezentare Primarie Consiliul Local Informatii de interes public Petitia Cetateanului Contacte utile

 1. Declarare și impunere clăiri, actele necesare sunt: A. Clădiri dobândite prin cumpărare, donație, etc.


  Certificat energetic (copie),

  Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, persoane fizice (descarcă formular ITL001/2016),

  Contract de vânzare – cumpărare, act de donație, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă și irevocabilă), certificat de moștenitor, act de adjudecare etc. (copie),

  Acte de identitate pentru toți proprietarii (copie),

  Extras de Carte funciară. B. Clădiri nou construite.


  Certificat energetic (copie),

  Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, persoane fizice (descarcă formular ITL001/2016),

  Autorizația de construire,

  Regularizare taxă,

  Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate pe baza autorizației de construire (descarcă formular ITL068/2009),

  În cazul în care lucrările de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației în condițiile legii, se cere procesul verbal de recepție în care se consemnează stadiul lucrărilor (Inspectoratul de Stat în construcții),

  Actele de identitate pentru toți proprietarii (copie). C. Clădiri retrocedate.


  Certificat energetic (copie),

  Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, persoane fizice (descarcă formular ITL001/2016),

  Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă,

  Proces  verbal de predare – primire,

  Dispoziția Primarului de punere în posesie, decizie/dispoziție emisă de autoritățile competente, în condițiile legii,

  Raport evaluare (acolo unde este cazul),

  Acte de identitate pentru toți proprietarii (copie).
Compartimentul Financiar Contabil