……………….

Vrei să ajungi la Comuna Criscior ?

Acesta este siteul oficial  Primaria

Criscior:

Tel: +40 254 616 367012-345-6789

Fax: +40 254 616 367012-345-67787

Email: prim.criscior@yahoo.comnulla@vestibulumlorem.web

www.comuna-criscior.ro

COMUNA CRIȘCIOR Bine ați venit !
Acasa Prezentare Primarie Consiliul Local Informatii de interes public Petitia Cetateanului Contacte utile

1. Declararea și înscrierea în registrul agricol.

În conformitate cu prevederile Legii 98/08.04.2009, persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol după cum urmează:

  5 ianuarie-01 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinația locuință, construcțiile anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie sau unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin;

  1-31 mai, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv; persoanele fizice și juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol și în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariția modificării.

Observaţii:

Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declarației pe propria răspundere a capului gospodăriei sau a unui alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exercițiu.

Pentru persoanele juridice declarația se face de către reprezentantul legal, pe bază de documente justificative.

Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligația să trimită declarația prin poștă, cu confirmare de primire.

Înscrierea clădirilor, a terenurilor, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosință se face pe bază de documente justificative: certificat de moștenitor, titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de schimb, hotărâre judecătorească, Ordinul Prefectului etc.).


Persoanele fizice trebuie sa aibă asupra lor următoarele documente:

- cerere/declarație (trimisa prin poștă) - în cazul persoanelor care au domiciliul în alta localitate si nu se prezintă personal la sediul Primăriei Comunei Crișcior (descarcă aici);

-  actul de identitate B.I./C.I.;

- cod numeric personal al tuturor membrilor gospodăriei;

- actele doveditoare ale dreptului de proprietate (extras Carte Funciara, titlu de proprietate sau un act din care sa rezulte modul de deținere al terenului – contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, după caz).

 Pentru persoanele juridice datele se înscriu în Registrul Agricol pe baza declarațiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoțite de documente.


Registrul Agricol