……………….

Vrei să ajungi la Comuna Criscior ?

Acesta este siteul oficial  Primaria

Criscior:

Tel: +40 254 616 367012-345-6789

Fax: +40 254 616 367012-345-67787

Email: prim.criscior@yahoo.comnulla@vestibulumlorem.web

www.comuna-criscior.ro

COMUNA CRIȘCIOR Bine ați venit !
Acasa Prezentare Primarie Consiliul Local Informatii de interes public Petitia Cetateanului Contacte utile

4. Declarare și impunere mijloace de transport.


  Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice :

- mijloace de transport (descarcă formular ITL 005/2016)

- mijloace de transport peste 12 tone (descarcă formular ITL 006/2016)

  Actul de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală, act de donație, etc.) tradus în limba română (acolo unde este cazul) în conformitate cu prevederile Legii nr. 201/2015 privind Codul de Procedură Fiscală,

  Actul de identitate al proprietarului,

  Cartea de identitate a mijlocului de transport,

  Fișa de înmatriculare mijlocului de transport,

  Certificat de atestare fiscală emis de biroul impozite și taxe locale al unității administrativ – teritoriale, unde vânzătorul își are domiciliul,

  Adeverință eliberată de Registrul Auto Român sau o altă unitate autorizată, care să ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport – marfă cu masa totală de peste 12 tone,

  În cazul mijloacelor de transport asupra cărora dreptul de proprietate s-a dobândit în străinătate și au fost înmatriculate pe teritoriul altei țări (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului că respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulație în tara respectivă, data dobândirii fiind, în acest caz, data radierii din circulație. În lipsa acestui document, contribuabilul va da o declarație pe propria răspundere în care va specifica că nu deține documentul mai sus menționat și va specificând însă data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul României, aceasta fiind și data dobândirii.r proprietarilor (copie).

Compartimentul Financiar Contabil