……………….

Vrei să ajungi la Comuna Criscior ?

Acesta este siteul oficial  Primaria

Criscior:

Tel: +40 254 616 367012-345-6789

Fax: +40 254 616 367012-345-67787

Email: prim.criscior@yahoo.comnulla@vestibulumlorem.web

www.comuna-criscior.ro

COMUNA CRIȘCIOR Bine ați venit !
Acasa Prezentare Primarie Consiliul Local Informatii de interes public Petitia Cetateanului Contacte utile


 1. Declarare și impunere clădiri - persoane juridice.


Notă: Având în vedere prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal si Legii 227/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, precum și a Normelor metodologice de aplicare a acestora, pentru încadrarea folosinței imobilelor în categoriile: rezidențial, nerezidențial și mixt, declarația depusă pentru acestea, începând cu 01.01.2016 va fi însoțită de documente care să ateste categoria de folosință, după caz:

  contracte de închiriere/comodat,

  copie a autorizației de construire,

  certificat constatator ONRC,

  declarație pe propria răspundere, unde nu există alte documente care să ducă la clarificarea folosinței imobilului,

  alte documente similare.

Actele necesare pentru declararea clădirilor în cazul persoanelor juridice sunt:

- declarația de impunere completată și ștampilată, care să cuprindă valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea contribuabilului, (descarcă formular),

- certificat energetic (copie),

- act de dobândire (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată),

- evidența contabilă, care trebuie să cuprindă după caz:


 a. În cazul clădirilor construite cu Autorizația de Construire:


- autorizația de construire (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată). Anunțul de începere a lucrărilor, înregistrat la organul emitent al autorizației de construire;

- proces verbal de recepție (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată);

- balanța de verificare analitică;

- cont 231, analitic cu evidența plăților către organul emitent al autorizației de construire și I.S.C. și copii ale documentelor de plată;

- cont 213, analitic cu evidențierea echipamentelor tehnologice aferente investiției;

- oricare alt cont analitic în care s-au înregistrat cheltuieli atribuite direct investiției;

- regularizarea taxei de autorizare (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată);

- schița cu suprafața construită la sol.


 b. În cazul clădirilor dobândite prin act de vânzare – cumpărare, donație, hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă:


- actul de dobândire (copie conformă cu originalul, semnată și ștampilată);

- fișa bunului imobil;

- balanța de verificare.


 c. În cazul clădirilor dobândite prin act de adjudecare:


- proces – verbal de licitație;

- act de adjudecare (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată);

- balanța de verificare.


 d. În cazul clădirilor dobândite prin rezilierea unui contract de leasing:


- rezilierea contractului de leasing (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată);

- procesul verbal  de predare – primire a imobilului (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată);

- raportul de evaluare necesar înregistrării contabile;

- balanța de verificare.


  copie CUI,

  delegație + copie C.I. delegat

Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Compartimentul Financiar Contabil