……………….

Vrei să ajungi la Comuna Criscior ?

Acesta este siteul oficial  Primaria

Criscior:

Tel: +40 254 616 367012-345-6789

Fax: +40 254 616 367012-345-67787

Email: prim.criscior@yahoo.comnulla@vestibulumlorem.web

www.comuna-criscior.ro

COMUNA CRIȘCIOR Bine ați venit !
Acasa Prezentare Primarie Consiliul Local Informatii de interes public Petitia Cetateanului Contacte utile


7. Întocmirea dosarului pentru obținerea indemnizației pentru creșterea copilului până la împlinirea              vârstei de 2 (3) ani


 A. Pentru persoanele care au contracte de muncă, sunt eleve sau studente dosarul de indemnizație trebuie să conțină următoarele documente:


  cerere – declarație pe propria răspundere a titularului și a celuilalt părinte (descarcă aici / primărie);

  adeverință eliberată de angajator (anexa 2), pentru persoanele care au un contract de muncă (descarcă aici / primărie);

  adeverință eliberată de AJOFM (anexa 2), pentru persoanele aflate în șomaj (descarcă aici / primărie);

  adeverință tip, pentru persoanele care sunt eleve sau studente;

  declarație tip a titularului (descarcă aici / primărie);

  declarația tip cu lăuzia, în cazul în care mama este casnică, elevă sau studentă (declarație în care se menționează „sunt casnică și nu am încheiat contract cu casa de sănătate pentru plata concediului de maternitate”) (descarcă aici / primărie);  

  adeverință de la locul de muncă al soției cu perioada concediului de maternitate (dacă aceasta lucrează), în cazul în care indemnizația de creștere a copilului este solicitată de soț;

  cărțile de identitate ale ambilor soți;

  copia - semnată (în original) și conformă cu originalul - după cererea pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului adresată angajatorului, înregistrată, aprobată de către angajator;

  decizia de suspendare a contractului de muncă – copie semnată (în original) și conformă cu originalul;

  certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ;

  certificatul de căsătorie;

  ancheta socială, dacă copilul este recunoscut de părinți dar aceștia nu sunt căsătoriți, efectuată de autoritatea tutelară (primărie);

  alte documente, dacă este cazul: decizii de plasament, încredințare în vederea adopției, adopție etc., sentințe de divorț, notă suplimentară de informații;


 B. Pentru persoanele care au venituri din activități independente, activități agricole dosarul de indemnizație trebuie să conțină următoarele documente:


cerere – declarație pe propria răspundere a titularului și a celuilalt părinte (descarcă aici / primărie);  

decizie de impunere anuală, decizie de plăți anticipate, sau în cazul în care nu se pot prezenta aceste documente, adeverințe eliberate de către Administrația Financiară sau adeverințe eliberate de firmele cu care s-au încheiat contracte civile;

copie după contractul civil sau altfel de contracte;

declarația tip a titularului cu veniturile realizate și obligativitatea de a prezenta în anul următor, decizia de impunere anuală sau adeverința eliberată de Administrația Financiară, pentru anul anterior (vezi modelul „ declarație venituri independente”)                        (descarcă aici / primărie);

adeverință eliberată de angajator din care să rezulte: felul contractului de muncă, numărul și data lui, perioada lucrată, data încetării/suspendării/rezilierii și cât % reținere la sursă, copii conforme cu originalul după contractele civile;

documentul din care rezultă suspendarea activităților independente sau agricole, în funcție de activitatea pe care o are solicitantul dreptului (formular 070, cerere vizată de Administrația Financiară cu număr de înregistrare, încetare de la Registrul Comerțului sau decizie eliberată de angajator);

declarația tip a titularului (descarcă aici / primărie);

declarația tip a soției, în cazul în care este casnică, elevă sau studentă;

adeverință de la casa de sănătate:

a). pentru persoanele plătite de Casa de Sănătate – adeverință cu zilele și suma de bani plătită cu titlu de concediu de maternitate;

b). pentru persoanele care nu au beneficiat de plata concediilor medicale – adeverință din care să reiasă că nu s-a încheiat un contact de plată între Casa de Sănătate și persoana în cauză;

cărțile de identitate ale ambilor soți;

certificat de căsătorie sau anchetă socială în cazul în care părinții nu sunt căsătoriți;

certificatul de naștere a copilului pentru care se cere dreptul;

dosar plic;

alte documente, dacă este cazul: decizii de plasament, încredințare în vederea adopției, adopție etc., sentințe de divorț, notă suplimentară de informații;


ATENȚIE!

- Adeverințele trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, număr de telefon al angajatorului, să fie completate corect și cu același pix, să fie semnate de reprezentantul legal cu nume în clar și să poarte ștampila societății sau a instituției. Adeverința nu trebuie să prezinte ștersături, adăugiri sau vicii de formă sau fond, aceasta trebuie să fie completată exact cu datele solicitate.

- Semnăturile trebuie să fie în original.

- Data adeverinței eliberate de angajator să fie anterioară datei depunerii dosarului la primărie.

- În adeverință se trec cele 42 de zile de concediu de lăuzie, calculând-se începând cu ziua următoare nașterii copilului.

- Documentele din dosar (toate documentele care sunt cerute în copie) trebuie să fie conforme cu originalul (scris citeț „conform cu originalul”), numele și prenumele celui care certifică pentru conformitate, semnătura lui și ștampila primăriei.

- Cererea – declarație pe propria răspundere a titularului și a celuilalt părinte trebuie completată corect, fără a avea modificări și ștersături.

- Data înregistrării cererii – declarație pe propria răspundere să corespundă cu data cererii persoanei care solicită dreptul.

- Ancheta socială efectuată de autoritatea tutelară trebuie să demonstreze îndeplinirea condițiilor prevăzute în Hotărârea 1291/2012, alin.(2), această anchetă fiind necesară în toate dosarele de acordare a indemnizației sau a stimulentului părinților copilului care nu sunt căsătoriți.

- Pe spatele adeverinței (pe verso) se poate completa zilele lucrătoare (inclusiv concediul medical), mai puțin șomajul care se plătește după zile calendaristice.

- Persoanele care cer dreptul pentru copii născuți unul după altul trebuie să fie atente că: dacă doresc să primească indemnizația pentru primul copil, până la 2 ani (în cazul în care și celălalt părinte îndeplinește condițiile de acordare) părintele care NU se află în indemnizație creștere copil trebuie să depună la AJPIS o cerere din care să rezulte că nu dorește să beneficieze de luna celuilalt părinte, înainte de a împlini primul copil 2 ani. Părintele care primește indemnizația de creștere copil trebuie să depună în dosar o cerere de mână în care să solicite să i se acorde indemnizația de creștere copil la primul născut până la vârsta de 2 ani și să i se reducă indemnizația sau stimulentul la al doilea născut cu două luni (vezi model declarație – cerere 2 luni). În cazul în care una din aceste condiții nu este îndeplinită indemnizația la primul copil este redusă cu o lună (la fel și suplimentul), iar la al doilea copil tot cu o lună.

 Persoana, din cadrul Primăriei Comunei Crișcior, care are competența să vă ajute în rezolvarea problemei expuse mai sus este

Telefon 0254616367

Fax 0254616366

e-mail prim.criscior@yahoo.com

     


Compartimentul Asistență Socială