……………….

Vrei să ajungi la Comuna Criscior ?

Acesta este siteul oficial  Primaria

Criscior:

Tel: +40 254 616 367012-345-6789

Fax: +40 254 616 367012-345-67787

Email: prim.criscior@yahoo.comnulla@vestibulumlorem.web

www.comuna-criscior.ro

COMUNA CRIȘCIOR Bine ați venit !
Acasa Prezentare Primarie Consiliul Local Informatii de interes public Petitia Cetateanului Contacte utile


are competență în: 1. Numire curator special în vederea reprezentării/asistării minorului la încheierea unui act juridic (informații aici);

 2. Numire curator special în vederea reprezentării persoanei (bolnav) ce va fi pusă sub interdicție (informații aici);

 3. Luarea în evidență minor/bolnav pus sub interdicție și tutore (informații aici);Persoana care are competența în soluționarea problemelor ce țin de acest compartiment, din cadrul Primăriei Comunei Crișcior este domnul Doica Ioan – secretar UAT

Telefon 0254616367

Fax 0254616366

e-mail prim.criscior@yahoo.com1. Curatela


Actele necesare pentru numirea curatorului special în vederea reprezentării/asistării unui copil minor la încheierea unui act juridic:


- cerere tip de pentru numirea curatorului special, (modelul aici)

- declarația curatorului special, (modelul aici)

- declarație minor, (modelul aici)

- copii după actele de stare civilă :  - certificat de naștere,

     - buletin de identitate sau carte de identitate,

     - certificat de deces al mamei sau al tatălui minorului.

- copii după actele de proprietate pentru imobil: - extras de carte funciară,

- copii după actele de proprietate ale mașinii: - certificat de înmatriculare

- adeverință medicală că persoana se află internată în spital sau este imobilizată la pat.


     

2. Curator special pentru o persoana ce va fi pusa sub interdictie


Actele necesare sunt:

a). pentru persoana (bolnavul) ce va fi pusă sub interdicție:

- acte de identitate (în copie),

- certificat de naștere (în copie),

- certificat de căsătorie, după caz (în copie),  

- certificat handicap, după caz,

- adeverință medicală în care să se specifice diagnosticul bolnavului / ultimul bilet de ieșire din spital,

- declarație tutore prin care este de acord ca o anumită persoană să fie numită curator special pentru a reprezenta bolnavul, până la punerea sub interdicție judecătorească.

b). pentru curatorul special:

- acte de identitate (în copie),

- adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că nu este în evidență cu boli psihice,

- declarație prin care este de acord să fie numit curator special pentru a reprezenta interesele persoanei (bolnavului) până la soluționarea cauzei privind punerea sub interdicție judecătorească și numirea tutorelui.

Atenție! Nu poate fi numit curator special cel care a solicitat punerea sub interdicție judecătorească a bolnavului sau persoana care va fi numită tutore.3. Luarea in evidenta minor / bolnav sub interdictie si tutore Actele necesare pentru minor / bolnav sunt:

- sentința civilă de punere sub interdicție judecătorească și numirea unui tutore/instituire tutelă, devenită irevocabilă;

- acte de identitate (în copie);

- certificat de naștere (în copie);

- certificat de căsătorie, după caz (în copie);

- certificat handicap, după caz ;

- adeverință medicală din care să rezulte diagnosticul/bilet ieșire din spital, după caz;

- documente care să ateste toate veniturile lunare ale minorului / bolnavului;

- extras de cont cu sumele de bani aflate într-un cont deschis pe numele minorului / bolnavului (după caz);

- acte care să ateste dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile  ( extras de carte funciară – nu mai vechi de o lună - , talon autoturism, certificat acțiuni etc.);

- declarația tutorelui cu privire la toate bunurile pe care le deține minorul / bolnavul (mobile și imobile), precum și cele care fac obiectul veniturilor minorului / bolnavului.Actele necesare pentru tutore:

- acte de identitate (copie);

- certificat de naștere (copie);

- certificat căsătorie, după caz (copie);

- certificat handicap, după caz (copie);

- adeverință de venit / ultimul cupon de pensie, după caz.

Compartimentul Autoritate Tutelară