……………….

Vrei să ajungi la Comuna Criscior ?

Acesta este siteul oficial  Primaria

Criscior:

Tel: +40 254 616 367012-345-6789

Fax: +40 254 616 367012-345-67787

Email: prim.criscior@yahoo.comnulla@vestibulumlorem.web

www.comuna-criscior.ro

COMUNA CRIȘCIOR Bine ați venit !
Acasa Prezentare Primarie Consiliul Local Informatii de interes public Petitia Cetateanului Contacte utile

3. Eliberarea si vizarea atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare.


Producătorii agricoli persoane fizice care vor să comercializeze produse agricole vor trebui, mai întâi, să obțină un atestat de producător, care va înlocui certificatul de producător.

Conform Legii nr. 145/2014, atestatul de producător reprezintă documentul eliberat persoanei fizice care desfășoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, și care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică. Acest document va cuprinde numele și prenumele producătorului agricol, precum și denumirea produselor și suprafața de teren exploatată, respectiv efectivele de animale, care sunt înregistrate în registrul agricol organizat de autoritățile administrației publice locale pe a căror rază se află terenul/ferma/gospodăria.

Atestatul de producător va fi valabil un an calendaristic de la data emiterii și va fi vizat semestrial, prin aplicarea ștampilei și a semnăturii primarului comunei, orașului, municipiului,  după caz.

Noile dispoziții prevăd ca documentul se va elibera, la cerere, persoanelor fizice, după ce autoritățile vor verifica, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât și pe baza celor din teren, dacă există suprafețele de teren, respectiv efectivele de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător. După aceea, primarul va elibera atestatul de producător în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii și organizate la nivel local și județean.

În condițiile în care atestatul de producător înlocuiește certificatul de producător, prevederile recent intrate în vigoare stabilesc că certificatele emise în temeiul HG nr. 661/2001 pot fi utilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 145/2014, adică până la data de 1 mai 2015.

Agricultorii persoane fizice care vor deține un atestat de producător vor putea să vândă produsele obținute în ferma/gospodăria proprie fie în piață, fie altor comercianți, însă vor trebui să aibă și un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol.

Potrivit Legii nr. 145/2014, carnetul de comercializare este documentul utilizat de persoana fizică care deține atestat de producător, precum și de soțul/soția, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerț cu ridicata sau comerț cu amănuntul a produselor agricole obținute în ferma/gospodăria proprie. Vânzarea produselor cumpărate de la terțe persoane în baza carnetului de comercializare este interzisă. Carnetul de comercializare se va utiliza exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum și pentru produse apicole. (descarcă aici)

La fel ca atestatul de producător, și carnetul de comercializare se va elibera la cerere de către primarul pe a cărui rază de competență se află terenul/ferma/gospodăria în care se obțin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, dar după verificarea existenței atestatului de producător, precum și după verificarea faptică în teren a existenței produsului/produselor supuse comercializării, se menționează în noile reglementări. Prima filă din acest carnet va conține date privind identitatea producătorului agricol ca titular și, după caz, a soțului/soției, rudelor/afinilor de gradul I. De asemenea, vor fi incluse și informații privind suprafețele cultivate și structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, viță-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte producțiile estimate a fi destinate comercializării. Aceasta filă va fi semnată de primar și va rămâne nedetașabilă.

După cum reiese din actul normativ, carnetul de comercializare a produselor va funcționa practic precum un chitanțier. Concret, atunci când vor vinde produse, în orice cantitatea și structură sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, respectiv persoana fizică sau persoana juridică, agricultorii vor utiliza filele din acest carnet, după cum urmează:

– primul exemplar se înmânează cumpărătorului;

– al doilea exemplar se păstrează de vânzător;

– al treilea exemplar se păstrează la carnet

Totuși, excepție de la aceste prevederi o reprezintă situația în care vânzarea se va desfășura în piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante. În aceste situații, producătorii agricoli vor fi obligați să înscrie, la sfârșitul fiecărei zile, într-o filă corespunzătoare, produsele agricole și cantitățile totale vândute în ziua respectivă. Totodată, carnetele utilizate care vor conține al treilea exemplar al filelor se vor restitui primăriilor emitente, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora.

Conform Legii nr. 145/2014, producătorii agricoli persoane fizice care vor deține un atestat de producător și un carnet de comercializare vor putea să-și vândă produsele în spații distincte, care vor fi amenajate în acest sens în piețe.

Procentul de alocare a spațiilor de vânzare distincte va fi de minimum 40% din totalul spațiilor de vânzare existente. De asemenea, același act normativ stabilește ca producătorii agricoli vor fi obligați să afișeze la locul de vânzare eticheta de produs, care va conține informații cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obținerii produsului și prețul de vânzare.

Reglementările care au intrat recent în vigoare prevăd și o serie de sancțiuni pentru producătorii care nu vor ține cont de regulile privind atestatul de producător și carnetul de comercializare.

Astfel, cei care vor utiliza carnetul de comercializare fără să respecte regimul de utilizare al filelor, ar putea fi sancționați cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei. De asemenea, producătorii agricoli care vor transporta produse agricole de la locul de deținere la locul de comercializare, dar nu vor respecta obligația de a deține o filă completată corespunzător cantităților și structurii sortimentelor transportate, ar putea primi o amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei. În plus, dacă nu vor afișa eticheta de produs, comercianții vor fi pasibili de o amendă care va fi cuprinsă între 100 lei și 300 lei. Amenzile cresc considerabil în cazul în care producătorii comercializează produse, însă nu au un atestat de producător valabil și un carnet de comercializare a produselor. În această situație amenzile sunt între 15.000 lei și 22.500 lei. Mai mult decât atât, dacă producătorii vor vinde, în baza carnetului de comercializare, alte produse decât cele din producția proprie, atunci fapta constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

 Documentele necesare producătorilor agricoli pentru obținerea atestatului de producător și a carnetului de comercializare sunt:

  cerere tip (descarcă aici);

  avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură;

  taxa de eliberare a atestatului de producător agricol, în valoare de 50 lei, și taxa pentru carnetul de comercializare, în valoare de 30 de lei, se plătesc la casieria Primăriei comunei Crișcior.

Observaţii:

  pot fi înscrise în certificatul de producător și alte 3 persoane: soțul/soția, după caz, rudele/afinii de gradul I;

  reprezentanții biroului vor face verificări cu privire la deținerea suprafețelor de teren și/sau a animalelor, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât ți în teren. Verificările trebuie să stabilească existența produselor, estimarea producțiilor și a cantităților destinate comercializării, rezultatul acestora consemnându-se într-un proces verbal.

  pentru vizele semestriale sunt necesare aceleași formulare.

Registrul Agricol