……………….

Vrei să ajungi la Comuna Criscior ?

Acesta este siteul oficial  Primaria

Criscior:

Tel: +40 254 616 367012-345-6789

Fax: +40 254 616 367012-345-67787

Email: prim.criscior@yahoo.comnulla@vestibulumlorem.web

www.comuna-criscior.ro

COMUNA CRIȘCIOR Bine ați venit !
Acasa Prezentare Primarie Consiliul Local Informatii de interes public Petitia Cetateanului Contacte utile


6. Întocmirea dosarului de angajare al asistentului personal al persoanei cu handicap grav

 A. Acte necesare asistentului personal:

  actele de identitate ale membrilor familiei (în copie);

  certificatele de naștere ale membrilor familiei (în copie);

  certificatul de căsătorie, în copie (unde este cazul);

  certificatul de deces, în copie (unde este cazul);

  sentința de divorț, în copie (unde este cazul);

  adeverință medicală, eliberată de către medicul de familie, în care să fie precizat (explicit) că solicitantul este „apt pentru angajare”;

  cazier judiciar;

  adeverință eliberată de administrați financiară;

  carnetul de muncă ( în situația în care persoana solicitantă beneficiază de acesta), adeverințe din care să rezulte vechimea de la locurile de  muncă anterioare sau adeverință șomaj, după caz;

  ancheta socială efectuată de compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Crișcior

  cerere de angajare;

  repartiție de la AJOFM – filiala Brad (pentru persoanele care solicită angajarea, altele decât cele care beneficiază de pensie);

  dosarul medical;

  extras de cont;

B. Acte necesare persoanei cu deficiență funcțională gravă:

  acte de identitate, în copie;

  certificat de naștere, în copie;

  certificatul de căsătorie, în copie (unde este cazul);

  sentința de divorț, în copie (unde este cazul);

  copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;

  opțiunea persoanei cu deficiență funcțională gravă, în original – de la DGASPC Hunedoara;

  acte medicale recente din care să rezulte diagnosticul;

  copie după decizia de pensie și cuponul de pensie (unde este cazul);Persoana, din cadrul Primăriei Comunei Crișcior, care are competența să vă ajute în rezolvarea problemei expuse mai sus este d-nul Doica Ioan – secretar UAT.

Telefon 0254616367

Fax 0254616366

e-mail prim.criscior@yahoo.com

Compartimentul Asistență Socială