……………….

Vrei să ajungi la Comuna Criscior ?

Acesta este siteul oficial  Primaria

Criscior:

Tel: +40 254 616 367012-345-6789

Fax: +40 254 616 367012-345-67787

Email: prim.criscior@yahoo.comnulla@vestibulumlorem.web

www.comuna-criscior.ro

COMUNA CRIȘCIOR Bine ați venit !
Acasa Prezentare Primarie Consiliul Local Informatii de interes public Petitia Cetateanului Contacte utile

3. Obținerea alocației de stat pentru copii


Actele necesare sunt:

- cerere tip (model pe site);

- declarația celuilalt părinte (model pe site);

- certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul (în original și în copie);

- actele de identitate ale reprezentanților legali (în original și în copie);

- declarație tip – pentru minorii care au vârstă școlară, dar nu frecventează cursurile școlare;

- extras de cont pe numele solicitantului;

- documentele din care să rezulte situația juridică a copilului față de reprezentantul legal (în copie), care pot fi, după caz, următoarele:   

a). livretul de familie,

b). hotărârea judecătorească de încredințare a copilului în caz de divorț,

c). hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției,

d). hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției,

e). hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea Comisiei pentru protecția copilului pentru măsura de protecție specială a plasamentului,

f). dispoziția directorului general/directorului executiv al D.G.A.S.P.C sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de protecție specială a plasamentului în regim de urgență,

g). hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare,

h). actul de deces al unuia dintre părinți (după caz),

i). alte documente, la solicitarea direcției teritoriale.

 Pentru copilul cu handicap, cererea este însoțită de copia certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap.

 În situația în care nu a fost eliberat certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea va fi însoțită de actul constatator al nașterii sau de extrasul de naștere. Copia certificatului de naștere al copilului va fi depusă în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 12 luni de la nașterea copilului.

 Pentru cetățenii străini sau apatrizi este necesar să se depună documentele din care să rezulte identitatea reprezentantului legal al copilului pentru care se cere dreptul, domiciliul și reședința acestuia și a copiilor săi pe teritoriul României, actele care arată situația juridică a copiilor. Documentele solicitate în acest caz pot fi cele eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române și/sau, după caz, cele eliberate de autoritățile române.

 Persoana, din cadrul Primăriei Comunei Crișcior, care are competența să vă ajute în rezolvarea problemei expuse mai sus este d-na Ancuța Alexandra.

Telefon 0254616367

Fax 0254616366

e-mail prim.criscior@yahoo.com

Compartimentul Asistență Socială