……………….

Vrei să ajungi la Comuna Criscior ?

Acesta este siteul oficial  Primaria

Criscior:

Tel: +40 254 616 367012-345-6789

Fax: +40 254 616 367012-345-67787

Email: prim.criscior@yahoo.comnulla@vestibulumlorem.web

www.comuna-criscior.ro

COMUNA CRIȘCIOR Bine ați venit !
Acasa Prezentare Primarie Consiliul Local Informatii de interes public Petitia Cetateanului Contacte utile

Ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece

 

Actele necesare  în vederea întocmirii dosarului pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece sunt:

  Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială.(descarcă aici)

  Adeverință de venit / cupon de pensie / mandat poștal / extras de cont / decizie pentru toți membrii familiei (veniturile familiei aferente lunii anterioare depunerii cererii).

  Carte de identitate / buletin de identitate / carte de identitate provizorie pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 14 ani (în copie).

  Certificat de naștere pentru toți membrii familiei cu vârsta sub 14 ani (în copie).

  Permis de ședere temporară / permis de ședere pe termen lung / document de identitate pentru cetățenii străini / apatrizi (în copie).

  Contract apartament / casă (în copie).

  Adeverință eliberată de Administrația Financiară din care să rezulte veniturile realizate din alte activități.

  Adeverință eliberată de Asociația de Proprietari din care să rezulte numărul de persoane luate în evidență la calculul taxelor comune.

  Adeverință eliberată de Registrul agricol din care să rezulte terenurile și animalele deținute în proprietate / folosință.

  Certificat înmatriculare autoturism (în copie).

În sezonul 2017 – 2018 pentru:

- Energie termică – venitul maxim pe membru de familie este de  615 lei.

(pentru persoane singure este de 615 lei)

- Lemne – venitul maxim pe membru de familie este de 615 lei.

- Energie electrică – venitul maxim pe membru de familie este de 615 lei.

Dosarul pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței se va depune la Primăria Comunei Crișcior până în data de 20 noiembrie 2017, pentru luna în curs. Dosarele depuse după această dată vor beneficia de ajutor începând cu luna decembrie 2017.


Atenție!

„Declararea uni număr mai mare de membrii de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune de fals, uz de fals sau înșelăciune, după caz, și se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului penal” (art.32, O.U.G. 70/2011).

Orice modificare a situației prezentate în cerere trebuie adusă la cunoștința autorităților, în scris și în termen de 5 zile, în caz contrar urmând a se înceta și recupera ajutorul primit.!


Persoana, din cadrul Primăriei Comunei Crișcior, care are competența să vă ajute în rezolvarea problemei expuse mai sus este d-nul  Doica Ioan – secretar UAT.

Telefon 0254616367

Fax 0254616366

e-mail prim.criscior@yahoo.comCompartimentul Asistență Socială